1300 TL Net Asgari Ücret Üzerinden 2016 Yılında Asgari Ücretin İşverene Maliyeti Ne Olur?

1300 TL Net Asgari Ücret Üzerinden 2016 Yılında Asgari Ücretin İşverene Maliyeti

1300 TL Net Asgari Ücret Üzerinden Asgari Ücretin İşverene Maliyeti
Toplam Gün 30,00
Brüt Aylık 1.647,00
SGK Matrahı 1.647,00
SGK Primi (%14)
230,58
İşsizlik Primi (% 1) 16,47
Brüt Gelir Vergisi Matrahı 1.399,95
AGİ Öncesi Gelir Vergisi (% 15) 209,99
Kalan Gelir Vergisi (AGİ = 123,53) … (209,99-123,53) 86,46
Damga Vergisi (%07,59) 12,50
Kesinti Toplamı 346,01
Net Ücret (1.177,46 + 123,53)
1.300,99
İstihkak Toplamı 1.647,00
İşveren İşsizlik Payı (%2)
32,94
 (Teşviksiz) SGK İşveren Payı (%20,50)
337,64
Maliyet Toplamı 2.017,58

emeklilik